WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU

Wydział Geodezji i Katastru realizuje zadania zlecone na mocy ustawy jako zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania (własne gminne i powiatowe).
Zakres działania:

 • 1) Przewidziany przepisami prawa w ustawie "Prawo geodezyjne i kartograficzne"
 • 2) Przewidziuany przepisami prawa w ustawie o gospodarce nieruchomościami"
 • 3) Przewidziany przepisami prawa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • MAPA MIASTA MYSŁOWICE

  Mapa Publiczna Miasta Mysłowice jest częścią składową Systemu Informacji o Terenie dla miasta Mysłowice i powstała przy wykorzystaniu baz danych Urzędu Miasta Mysłowice a w szczególności danych dotyczących przebiegu granic nieruchomości, przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dane prezentowane w Systemie Informacji o Terenie miasta Mysłowice są sukcesywnie aktualizowane.

  SIT

  UDOSTĘPNIANIE ZASOBU

  Dokumenty stanowiące Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny udostępniane są stronom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
  pracy Urzędu Miasta Mysłowice.

  Udostępnianie zasobu

  ZUDP - Terminy i dokumentacja

  Posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej odbywają się dwa razy w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  ZUDP

  KARTY USŁUG, WNIOSKI, INNE DRUKI

  W tym miejscu możesz zapoznać się ze sposobem załatwiania danej sprawy oraz pobrać stosowny wniosek. Jeśli jesteś geodetą możesz również pobrać druk zgłoszenia pracy oraz wniosek o przyjęcie operatu do PZGiK

  Karty usług

  DANE TELEADRESOWE

  Urząd Miasta Mysłowice
  Wydział Geodezji i Katastru
  Pl. Wolności 4
  41-400 Mysłowice
  fax. 032-22-25-484
  um_geodezja@myslowice.pl

  Dane teleadresowe

  AKTUALNOŚCI

 • Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ukazały się zalecenia techniczne dotyczące wykonywania pomiarów geodezyjnych z użyciem technik GPS. Zalecenia można pobrać tutaj .

 • Informujemy, że od 01 lipca 2010 roku wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków sporządzany jest tylko i wyłącznie przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. Sporządzany jest odpłatnie na wniosek strony. Koszt sporządzenia dokumentu określa Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004r. Nr 37 poz. 333)